Phòng - Celina Peninsula Resort

Phòng

Phòng Premier Hướng Thành Phố
Sức chứa: 3 người Size: 33m2 Hướng: Thành phố Giường cỡ lớn + 1 Giường đơn   Nằm trong tòa nhà 3 tầng
Phòng Grand Deluxe Hướng Vườn
Sức chứa: 2 người Diện tích: 35m2 Hướng: Vườn 01 Giường cỡ lớn/02 Giường đơn   Nằm trong khu nhà 3 tầng
Phòng Grand Deluxe Hướng Biển
Sức chứa: 2 người Diện tích: 35m2 Hướng: Biển 01 Giường cỡ lớn/02 Giường đơn   Nằm trong tòa nhà 3 tầng và 7 tầng
Phòng Grand Deluxe Hướng Thành phố
Sức chứa: 2 người Diện tích: 35m2 Hướng: Thành phố 01 Giường cỡ lớn/02 Giường đơn   Nằm trong tòa nhà 3 tầng và 7 tầng
Phòng Grand Deluxe Hướng hồ bơi
Sức chứa: 2 người Diện tích: 35m2 Hướng: Hồ bơi 01 Giường cỡ lớn/02 Giường đơn   Nằm trong tòa nhà 3 tầng
Phòng Deluxe Hướng Vườn 33m2
Sức chứa: 2 người Diện tích: 33m2 Hướng: Vườn 01 Giường cỡ lớn/02 Giường đơn   Nằm trong tòa nhà 2 tầng