Suites - Celina Peninsula Resort

Suites

Phòng Suite Tổng Thống
Sức chứa: 2 người Diện tích: 180m2 Hướng: Biển Giường cỡ lớn
Phòng Suite Hướng Bể Bơi
Sức mạnh: 2 người Diện tích: 75m2 Hướng: Bể bơi Big size