Bungalow - Celina Peninsula Resort

Bungalow

Bungalow Hướng Biển
Sức chứa: 2 người Diện tích: 35m2 Hướng: Biển 01 Giường cỡ lớn/02 Giường đơn
Bungalow Hướng Vườn
Sức chứa: 2 người Diện tích: 35m2 Hướng: Vườn 01 Giường cỡ lớn/02 Giường đơn