About Quang Binh - Celina Peninsula Resort

Hang Tám Cô

HANG TÁM CÔ – ĐIỂM DU LỊCH TÂM LINH TẠI QUẢNG BÌNH NGÀY ĐẦU NĂM Hang Tám Cô nằm tại km17 đường 20 Quyết Thắng

Đọc thêm »

Vũng Chùa – Đảo Yến

𝐕𝐮̃𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮̀𝐚 – Đ𝐚̉𝐨 𝐘𝐞̂́𝐧, đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐚̂𝐦 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐝𝐮 𝐱𝐮𝐚̂𝐧 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 Trên hành trình du xuân đến với mảnh đất

Đọc thêm »

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

𝐍𝐆𝐇𝐈̃𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐋𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐒𝐈̃ 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 𝐒𝐎̛𝐍 – Đ𝐈𝐄̂̉𝐌 𝐃𝐔 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐓𝐀̂𝐌 𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐍𝐀̆𝐌 Tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, gần đường mòn

Đọc thêm »

Chùa Hoằng Phúc

𝐂𝐇𝐔̀𝐀 𝐇𝐎𝐀̆̀𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐔́𝐂 – Đ𝐈𝐄̂̉𝐌 𝐃𝐔 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐓𝐀̂𝐌 𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐗𝐔𝐀̂𝐍 𝐎̛̉ 𝐐𝐔𝐀̉𝐍𝐆 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 Trên hành trình du xuân đến mảnh đất Quảng Bình,

Đọc thêm »

Nhà lưu niệm Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

𝐍𝐇𝐀̀ 𝐋𝐔̛𝐔 𝐍𝐈𝐄̣̂𝐌 Đ𝐀̣𝐈 𝐓𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐕𝐎̃ 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐆𝐈𝐀́𝐏 – Đ𝐈𝐄̂̉𝐌 𝐃𝐔 𝐗𝐔𝐀̂𝐍 𝐓𝐀̣𝐈 𝐐𝐔𝐀̉𝐍𝐆 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 Nằm bên dòng sông Kiến Giang hiền hòa, nhà lưu

Đọc thêm »