Special Offers - Celina Peninsula Resort

Special Offers

✈️𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎 𝐇𝐄̀ 𝐕𝐈 𝐕𝐔 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐂𝐄𝐋𝐈𝐍𝐀𝐂𝐇𝐈̉ 𝐓𝐔̛̀ 𝟏.𝟗𝟎0.000✈️

Hãy tn hưởng k ngh tuyt vi nht ca bn trong mùa hè này ti bán đảo Thiên Đường. Cho dù vi gia đình hay vi người thân yêu, Celina chc chn là đim đến tuyt vi cho k ngh ca bn.

⏰𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝐓𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟑/𝟎𝟓𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟖/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟒 ⏰

💦𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝟑𝐍𝟐Đ: 𝟏.𝟗𝟎𝟎.000 /𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇

Gói dch v bao gm:

– 02 đêm ngh dưỡng ti Celina Resort (2 khách/1 phòng) – hng phòng Deluxe Garden

– Min phí 02 ba sáng ti nhà hàng Marina

– Min phí 01 ba ăn chính và 01 đồ ung đóng chai

– Min phí 01 vé xông hơi – bn sc ti Calla Spa

❣️Ph thu tr em:

– Tr dưới 5 tui: Min ph thu, ti đa 2 tr/ 1 phòng

– Tr 5 – 11 tui: Ph thu 530.000/ 1 bn, ng chung giường vi b m

– Tr t 12 tui tr lên hoc người ln th 3: 1.730.000/ 1 người

💦𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝟒𝐍𝟑Đ: 𝟐.𝟗𝟑𝟎.000/ 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇

Gói dch v bao gm:

– 03 đêm ngh dưỡng ti Celina Resort (2 khách/ phòng), hng phòng Deluxe Garden

– Min phí 03 ba sáng ti nhà hàng Marina

– Min phí 02 ba ăn chính + 02 đồ ung đóng chai

– Min phí 01 vé xông hơi – bn sc ti Calla Spa

❣️Ph thu tr em:

– Tr dưới 5 tui: Min ph thu, ti đa 2 tr/ 1 phòng

– Tr 5 -11 tui: Ph thu 910.000 / 1 bn, ng chung giường vi b m

– Tr t 12 tui tr lên hoc người ln th 3: 2.660.000/ 1 người

☀️𝑮𝑯𝑰 𝑪𝑯𝑼́:

– Quý khách được tri nghim các dch v min phí đi kèm khách bao gm: Bãi bin, h bơi, phòng tp GYM, khu vui chơi trong nhà và ngoài tri cho tr em

– Áp dng cho 2 khách/phòng, bán t 2 combo tr lên

– Ph thu cui tun: 700.000/phòng/đêm (áp dng th 6 đến ch nht)

———————–

ĐẶT DCH V TI:

🌄Celina Peninsula Resort, đường Võ Nguyên Giáp, tp Đồng Hi, Qung Bình

☎Phone : 0232 3900 999

📞Hotline: 0855 515 250/ 0911 373 116/ 0967 881 888/ 0911 373 115/ 0888 515 250 / 0818 117 373/ 0886 606 169

💌Email: Sales@celinaresort.com

💻Website: https://celinaresort.com